Bedrijf

Privacybeleid Guidle AG

Dit is het privacybeleid van het bedrijf Guidle AG , Marktgasse 8, 6340 Baar. De Guidle AG exploiteert de innovatieve hub voor digitale inhoud (hierna te noemen het "platform") alsmede talrijke aangesloten regio- en themaportalen (hierna te noemen de "portalen"). In de gegevensbeschermingsverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt bij bezoek aan of gebruik van het platform of de portalen.

Persoonlijke gegevens worden met de grootste zorg en in overeenstemming met het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming behandeld. De volgende beginselen zijn van toepassing:1. persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een specifieke of identificeerbare persoon. Dit omvat informatie zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail. Het betreft zowel natuurlijke als rechtspersonen over wie gegevens worden verwerkt.


2. Verkrijgen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen verzameld wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van aangeboden diensten, voor bestellingen, voor deelname aan acties of prijsvragen en voor het gebruik van persoonsgebonden aanbiedingen. Deze gegevens omvatten in de regel naam, adres, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord. Het staat elke persoon vrij om verdere informatie te verstrekken. Elke persoon wordt vooraf geïnformeerd over het doel van de gegevensverzameling. Persoonlijke gegevens die speciale bescherming vereisen, worden niet verzameld.


3. Gebruik van persoonlijke gegevens

In de regel worden de door ons verzamelde persoonlijke gegevens alleen gebruikt om de aan de gebruiker meegedeelde diensten te leveren. Als wij van plan zijn de gegevens op een andere manier te gebruiken, bijvoorbeeld om de gebruiker te informeren over functies, producten en diensten, kan de gebruiker ervoor kiezen dat zijn of haar gegevens niet worden gebruikt voor andere diensten dan de oorspronkelijk gevraagde. Wij geven geen persoonlijke gegevens door aan derden. Wij behouden ons het recht voor onze gegevensverwerking geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een IT-outsourcingpartner.


4. Trackinggegevens

Om onze diensten te verbeteren, verzamelen wij zogenaamde trackinggegevens, die informatie geven over het surf- en zoekgedrag van gebruikers. Uit deze trackinggegevens kunnen geen conclusies worden getrokken over individuele gebruikers, zodat op basis van deze gegevens geen personen kunnen worden geïdentificeerd.


5. Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren en om pagina-impressies te bepalen. Deze cookies zijn volledig anoniem en bevatten geen persoonsgegevens. Cookies worden ook gebruikt om u inhoud en reclame te tonen op basis van uw interesses, namelijk voor de volgende doeleinden:
  • Om advertenties te tonen die aansluiten bij uw interesses.
  • Om anonieme gebruikersgroepen te vormen op basis van interesses (clusters).
  • Voor statistische analyse om ons aanbod beter af te stemmen op de interesses van onze gebruikers.

6. integratie van diensten en inhoud van derden

6.1. Google

Wij gebruiken verschillende inhoud en diensten van de aanbieder Google LLC ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod). De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens omvatten. De verzamelde gegevens kunnen door Google worden gebruikt om gepersonaliseerde reclame te maken. De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Meer informatie: Privacybeleid van Google


6.1.1. Google Analytics

Wij gebruiken de webanalysedienst Google Analytics om het gebruiksgedrag te analyseren en de kwaliteit van de geleverde dienst te verbeteren.


6.1.2. Youtube

Wij integreren de video's van het platform "YouTube" en gebruiken de API-diensten van Youtube. Bij het afspelen van video's kan Youtube u online reclame tonen. Meer informatie: Youtube Gebruiksvoorwaarden


6.1.3. Google Fonts

Wij integreren lettertypes ("Google Fonts") voor een uniforme presentatie. Wanneer u een website oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om teksten en fonts correct weer te geven.


6.1.4. Google Maps

Wij integreren de kaarten van de dienst "Google Maps".


6.2. Outdooractive

Wij integreren inhoud van het platform "outdooractive" van de provider Outdooractive AG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt, Duitsland, en geven gegevens door aan de externe dienstverlener. Outdooractive AG biedt elektronische tools (bijv.: tourplanner, tour zoeken, online kaarten, etc.) waarmee gebruikers tours kunnen zoeken, routes kunnen plannen of hun eigen tours kunnen ontwerpen. Meer informatie: outdooractive Privacy Policy


7.Opt-Out

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.


8. Recht op informatie en correctie

Elke persoon over wie persoonlijke gegevens worden verzameld, heeft het recht om informatie te vragen over welke gegevens over hem/haar worden bewaard. Iedere betrokkene kan verzoeken om correctie of verwijdering van gegevens uit het adressenregister. Verzoeken daartoe dienen te worden gericht aan support@guidle.com.


9. Bescherming van persoonsgegevens

De verzamelde gegevens worden elektronisch geregistreerd. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens door passende technische en organisatorische maatregelen worden beschermd tegen ongeoorloofde verwerking.


10. Misbruik van gegevens

In geval van misbruik of verdenking van een strafbaar feit is Guidle AG gerechtigd de gegevens te evalueren en op verzoek door te geven aan de bevoegde officiële instanties, voor zover zij daartoe wettelijk verplicht is. Indien Guidle AG merkt dat een gebruiker persoonsgegevens van derden gebruikt, wordt deze gebruiker uitgesloten van de diensten.


Baar, juli 2022
Guidle AG

Autor

guidle | Portal

Categorie

  • Bedrijf

Categorie

  • Bedrijf
  • Content

Webcode

farm.myswitzerland.com/ebseN2